Menu

Kompetenceformidling.dk er et nystartet konsulentbureau.
Ideen med formidling af kompetencer sker gennem en større grad af vidensdeling.
I både den private som i den offentlige sektor, er der meget der ikke helt går som det skal, som følge af manglende viden og forkerte eller manglende kompetencer. Det betyder ofte tab af værdier, tab af produktion og ikke mindst tab af økonomi, som samlet set kan bremse den naturlige vækst og udvikling for den enkelte virksomhed, institution eller lign. organisation.

Inden man påbegynder en ændring eller udvikling af sin virksomhed, det kan være ved proces for at øge omsætningen. Det kan være en proces der indeholder udbud. Og det kan være en proces der alene har til formål at styrke ledelse. I alle processer er det nødvendigt at sikre, at man de rette kompetencer og den rette viden.

 

Det handler kort sagt om at få den viden og sikre den kompetence der er nødvendigt til at sikre en fremdrift/udvikling. Kompetenceformidling.dk kan gennem sin konsulentvirksomhed være behjælpelig med at fremskaffe viden og dermed medvirke til at få fokus på hvilke kompetencer der er til stede og medvirke til at få de kompetencer der skal til, hvis de ikke findes i forvejen, med det formål at opnå det rette resultat for virksomheden, institutionen og organisationen.